Rioolgemaal Westzijderveld

Ulu-Moskee te Utrecht
Hotel Akersluis

Rioolgemaal Westzijderveld

Rioolgemalen worden in de regel gebouwd aan de reststukjes langs de spoorlijnen of industriegebieden. Locatie is de brede groenstrook onder de hoogspanningslijnen tussen de weilanden en Provincialeweg. Dee groen strook geeft lange zichtlijnen in oost-west richting waarin gemaal het enige gebouw dat in de lengte richting gesitueerd is. De volumes zijn gefragmenteerd die aan de west kant bij de weilanden laag en gesloten en in oostkant hoog en open is. Het gebouw heeft een heldere vorm als een glazen omhulsel voor de windketel en ontvangtank van de gemaal dient. De sloot langs het gebouw werd verbreed zodat er een grote plas is ontstaan. De glazen cilinder die omarmd is door 2 antraciet gevelschijven, richt zich op uit het water waardoor het extra transparantie en open karakter krijgt, terwijl het gebouw door zijn functie eigenlijk dicht en ontoegankelijk is. Naast het gemaal is een klein speelpleintje voor de jeugd ingericht.

Menu